Διεύθυνση: Χυτρών 7 Α&Β, 1075, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

UCITY

UCITY

1

Συγκρότημα φοιτητικών εστιών στο Στρόβολο, αποτελούμενο από 75 διαμερίσματα, στο οποίο έχουμε εκτελέσει τις εξής μηχανολογικές εγκαταστάσεις:

Κλιματισμό

Εξαερισμό

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

Φωτοβολταϊκά

Πυρόσβεση

Αποχετεύσεις

Αρχιτέκτονας: Epitessera Architects

Μελετητής: Katsambas & Christoforou LLC

Εργολάβος: Petros Vassiliou & Son construction LTD