Διεύθυνση: Χυτρών 7 Α&Β, 1075, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Η εταιρεία μας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
1

Η εταιρεία μας ιδρύθηκε το 1997 από τους Παναγιώτη Καρακάννα, Μηχανολόγο Μηχανικό, και Μάριο Σταυρινού, Τεχνικό Μηχανικό. Έκτοτε η «οικογένεια» της Climacare συνεχίζει να μεγαλώνει και να εξελίσσεται βάση των νέων δεδομένων στον τομέα των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Ασχολούμαστε με όλων των ειδών Μηχανολογικές Εργασίες όπως γενικές υδραυλικές εγκαταστάσεις, θερμάνσεις, εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων, πιεστικών και φίλτρων νερού, κλιματισμό, εξαερισμό, φωτοβολταϊκά συστήματα, συστήματα πυρόσβεσης κτλ, καθώς και την συντήρηση όλων των πιο πάνω.

Ως μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών, μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου(ΣΕΜΗΕΚ) προσπαθούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη μέσω του εκπαιδευμένου προσωπικού μας εφ’ όρου ζωής.

Στόχος μας είναι να εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά, μηχανήματα και εξαρτήματα που έχει να προσφέρει η σύγχρονη αγορά, πάντα με καλή διάθεση και επαγγελματισμό.

0
+
1

Χρόνια Εμπειρίας

0
+
1

Έργα

0
+
1

Πελάτες

Παναγιώτης Καρακάννας
1

Διευθυντής της Εταιρείας και Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του City University of New York με διάκριση.

Ασχολείται με την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών στα διάφορα έργα της εταιρείας, την εξυπηρέτηση πελατών καθώς και τις συμβουλευτικές συναντήσεις με τους πελάτες και την ετοιμασία των προσφορών τους.

Έχει διατελέσει γραμματέας και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) και διατελεί επί του παρόντος ως μέλος του ΓΣ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Μάριος Σταυρινού
1

Διευθυντής της Εταιρείας και Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης νυν ΤΕΙ.

Έχει εργαστεί σε μεγάλες κυπριακές εταιρείες που σχετίζονται με Μηχανολογικές Εργασίες και εξαρτήματα ως τεχνικός υπεύθυνος συνεργείων, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Frederick ως εκπαιδευτής εργαστηρίων θέρμανσης και κλιματισμού, και έχει πείρα πέρα των 30 χρόνων στην εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων αλλά και στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού.

Παναγιώτης Καρακάννας
1

Διευθυντής της Εταιρείας και Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του City University of New York με διάκριση.

Ασχολείται με την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών στα διάφορα έργα της εταιρείας, την εξυπηρέτηση πελατών καθώς και τις συμβουλευτικές συναντήσεις με τους πελάτες και την ετοιμασία των προσφορών τους.

Έχει διατελέσει γραμματέας και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Έργων Κύπρου (ΣΕΜΗΕΚ) και διατελεί επί του παρόντος ως μέλος του ΓΣ του Επιστημονικού Τεχνολογικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Μάριος Σταυρινού
1

Διευθυντής της Εταιρείας και Πτυχιούχος Τεχνολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του ΚΑΤΕΕ Θεσσαλονίκης νυν ΤΕΙ.

Έχει εργαστεί σε μεγάλες κυπριακές εταιρείες που σχετίζονται με Μηχανολογικές Εργασίες και εξαρτήματα ως τεχνικός υπεύθυνος συνεργείων, έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Frederick ως εκπαιδευτής εργαστηρίων θέρμανσης και κλιματισμού, και έχει πείρα πέρα των 30 χρόνων στην εγκατάσταση και επίβλεψη μηχανολογικών εγκαταστάσεων, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων αλλά και στην εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού.

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, για εμάς, είναι μια ακόμη ευκαιρία να κάνουμε αυτό που αγαπάμε

Every project we undertake, to us, is one more oppurtunity to do what we love