Διεύθυνση: Χυτρών 7 Α&Β, 1075, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Υπηρεσίες

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
1
1
Κεντρικές Θερμάνσεις
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης όπως αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου και λέβητες υγραερίου, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση και fan coil units.
climacare_icons (6)
Υδραυλικές Εγκαταστάσεις
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση διασωληνώσεων τύπου Pex Pipe in Pipe (σωλήνας εντός σωλήνα), σωλήνες προπυλαινίου PPR κτλ, πιεστικών συστημάτων, ηλιακών θερμοσιφώνων, συστημάτων θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης, συστημάτων επεξεργασίας νερού (αποσκληρυντές, φίλτρα αντίστροφης όσμωσης) και συστημάτων άρδευσης.
climacare_icons (8)
Συστήματα αποχέτευσης
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σωλήνων και εξαρτημάτων για χρήση σε εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις συστημάτων κτηριακής αποχέτευσης και συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων για όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1451, συμπεριλαμβανομένων και εξειδικευμένων ηχομονωτικών σωλήνων και αντλιών λυμάτων και ομβρίων.
climacare_icons (5)
Κλιματισμός/Εξαερισμός
Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων κλιματισμού απλού τύπου (split), εντοιχιζόμενα κλιματιστικά (concealed) κτλ καθώς και VRV (πολυζωνικό – πολυδιαιρούμενο σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου), fan coil units, αλλά και συστήματα εξαεριστήρων, αεραγωγών, ανάρτησης θερμότητας κτλ
climacare_icons (1)
Πυρόσβεση
Προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων συστημάτων πυρόσβεσης που πληρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας, με ολοκληρωμένα πυροσβεστικά συγκροτήματα και γαλβανιζέ διασωληνώσεις, Victaulic και πολυπροπυλενίου, καθώς και πυροσβεστικών φωλιών, πυροσβεστήρων και δικτύου καταιονιστήρων (sprinklers).
climacare_icons (2)
Συστήματα Αυτοματισμού
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (EMS) συμπεριλαμβανομένων ολοκληρωμένων αυτοματισμών για συνδυασμένη λειτουργεία θέρμανσης-ψύξης και θέρμανσης πισίνας από διάφορες πηγές ενέργειας, με δυνατότατα παρακολούθησης και ελέγχου μέσω διαδικτύου σε 24ωρη βάση.
climacare_icons (3)
Φωτοβολταϊκά
Μελέτη, διαστασιολόγηση, κατάθεση αιτήσεων, προμήθεια και τοποθέτηση ολοκληρωμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο net metering και net billing, σε οικιστικές μονάδες, γραφειακά συγκροτήματα και μεγάλα ενεργοβόρα κτήρια.
climacare_icons (4)
Συντήρηση
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε χρονιαία βάση, σε μεγάλα κτήρια και οργανισμούς, καθώς και αντιμετώπιση βλαβών, προληπτική συντήρηση στις εγκαταστάσεις μας καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για πιο αποδοτική λειτουργία υφιστάμενων εγκαταστάσεων.