Διεύθυνση: Χυτρών 7 Α&Β, 1075, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΩΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

1

Τριώροφη ιδιωτική κατοικία στην Έγκωμη:

Σύστημα κλιματισμού VRV και θέρμανσης με υδροκιβώτια (hydroboxes)

Υδραυλικές εγκαταστάσεις

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Ηλιακό σύστημα μηχανικής ροής

Αντλιοστάσια λυμάτων και ομβρίων

Σύστημα πιέσεως

Αρχιτέκτονας: Epitessera Architects

Consultant: Emech Engineering

Contractor: Pangeko