Διεύθυνση: Χυτρών 7 Α&Β, 1075, Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία

Ιπποκράτειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

1

Ανακαίνιση της μαιευτικής πτέρυγας του ιδιωτικού νοσοκομείου στην οποία έχουμε εκτελέσει τις εξής μηχανολογικές εγκαταστάσεις:

Υδραυλική εγκατάσταση

Σύστημα κλιματισμού VRV

Architect: M.O.B Interior Architects

Consultant: A.D Tzitzimpourounis

Contractor: G.I. Makris Ikodomiki Ltd